Világmisszó ünnepe 2018. október 6. 

Világmisszió 16. ünnepe 2017

A megtöretés által lett Jézus szétosztható

Október 14-én gyönyörű napfényes időben gyűltek össze a misszió barátai a Názáret Missziósház udvarán, Budatétényben a világmisszió idei ünnepére. A program elején a vasvári ifjúsági csoport éneke, a dicsőítés megadta az alaphangot. Majd a tartományfőnök, Burbela Gergely atya köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az ünnep mottója: Eucharisztia, küldetésünk forrása.

Magyarországon jelenleg harminchárom verbita szerzetes és növendék él, öt kispap közül három az örökfogadalomra készül. Gergely atya köszöntőjét azzal fejezte be: a mai napon legyünk mindannyian az Eucharisztia misszionáriusai.

Madassery Benvin Sebastian atya, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója is köszöntötte a vendégeket. Rámutatott: a verbiták működése "a ti részvételetek nélkül nem lenne lehetséges". Krisztus titokzatos testének tagjai vagyunk, az ilyen alkalmak nagyon fontosak számunkra. Az ünnep mottója azt is jelenti, hogy tartozunk valakihez, aki legyőzte a bűnt és a halált. Erőt merítünk az Eucharisztia által. Tudunk imádkozni egymásért.

Büszkék lehetünk, hogy Magyarországon rendezik meg a következő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, hogy ide jön "az egész világ". Gazdagodjunk és erősödjünk az addig hátralevő időben - buzdított Sebastian atya. A köszöntők után a Szent Gyermekség Műve tagjai adtak elő jeleneteket Szent II. János Pál pápa életéből.

Ebédidőben mindenki ehetett, amihez csak kedve volt: finom (szarvasból és vaddisznóból készült) gulyást, zsíros kenyeret, süteményt, akár palacsintát is. Igazi piknik-hangulat volt, sokan a fűre telepedtek enni. Közben lehetőség volt beszélgetésre, de szentségimádásra is.

Ebéd után a körömi gyerekek és a Romano Teatro Kulturális Egyesület lépett fel Valahol Európában című közös előadásukkal, ami bizonyította, hogy szeretettel és hozzáértéssel mennyire ki lehet bontakoztatni a gyermekek tehetségét.

Ezt követően Varga László kaposvári megyéspüspök tartott előadást, melynek címe a világmisszió ünnepének mottója volt. Kalkuttai Szent Terézt idézte: "Isten a csend barátja, Isten a szív csendjében beszél". Ahhoz, hogy megértsem, mit mond Isten, meg kell próbálni csendben lenni. Aki már próbált csendben "semmit tenni", elcsendesedni, tudja, ez egyáltalán nem könnyű feladat. Az ember feje tele van tennivalókkal, azon jár az esze, mit is mulaszt el éppen most. Később pedig, amikor sikerült elcsendesedni, nem vigasztalást és békét kap, hanem szenvedést. Varga László elmondta: neki is időbe telt, mire szívében végre béke lett, s csendesen és váratlanul átölelte Isten.

Egymás megértéséhez is szükség van a hallgatásra. Igazi párbeszéd akkor születik, ha a szívünket megnyitva meghalljuk a másikat. Ha közben azon töröm a fejem, mit is válaszoljak, nem tudom igazán meghallani a másik embert.

A püspök atya fiatal korában sokat kapott a Bárka közösségtől és a mozgássérültektől. Rájött a titokra: az Oltáriszentségben megtört Krisztus és a megtört ember ugyanaz, és addig kell az Eucharisztiában szemlélni a megtört Krisztust, amíg meg nem látjuk megtört testvéreinkben is őt.

Szeretünk jótékonykodni, de ennél többre hív Isten: kölcsönös szeretetre. Vallásgyakorlatunkkal gyakran "teljesítünk". Elmondom az imát, kipipálom a feladatot - ez azonban csak egyirányú. "Béres lelkület" van benne, miszerint "jár nekem" a kegyelem, végül pedig a mennyország. Ez nem méltó az Istennel való kapcsolatra. Akkor kezdődik a valódi ima, amikor megengedem, hogy Isten megváltoztassa az életemet, kitágítsa a komfortzónámat. Ezt azonban általában nem akarja az egónk, ami gyűlöli a változást. A Szentségimádás - mint minden ima - találkozás az élő Istennel. Ha kész vagyok megváltozni, például megbocsájtani másnak vagy akár magamnak, és engedem, hogy Jézus átváltoztasson, meg is teszi. Minden szentségimádásnak az a lényege, hogy növekedjek a szeretetben, változzak. A világ, az egyház akkor változik, ha én elkezdek változni - mutatott rá Varga László.

Az Eucharisztiában Jézus sebezhetővé tette magát: megtörik minden misében. Ez nagy titok. A megtöretés által lett Jézus szétosztható. Meg kell engednem, hogy Isten megtörje keményszívűségemet. Ő naponta ad olyan alkalmakat, amikor kiderül, hogy túlságosan gőgös, rátarti, bűnös vagyok. Megtöret, hogy elinduljak az alázat útján. Szükségünk van a megalázó helyzetekre, hogy Isten élni tudjon bennünk.

A szentmisében püspök atya a homíliáját Ferenc pápára hivatkozva kezdte: "mindnyájan misszionárius tanítványok vagyunk". Már keresztségünkkor küldetést kaptunk. Sajnos kevesen élnek eszerint. Azért választott ki az Atya, mert szeret. Szereti a többieket is, a kiválasztottság tehát nem az jelenti, hogy különbek vagyunk, hanem hogy küldöttek. A küldetés parancs: "tegyetek tanítvánnyá minden népet" (Mk 28,19). Ideje, hogy felvállalják a katolikus keresztények ezt a feladatot! Nem kellenek hozzá különösebb tanulmányok. Az tud másokat Krisztushoz vezetni, aki megengedi, hogy Krisztus vezesse. Ehhez nem diploma kell, hanem megérintett szív.

Sajnos nem fogjuk fel, hogy hazánk missziós terület. Mindenről beszélünk, de hallgatunk az evangéliumról. "Küldetésünk van - biztatott Varga László -, tegyél tanúságot, mondd el, hogy van tapasztalatod róla, hogyan változtatja meg, teremti ujjá az embert! Kérd a Szentlelket, hogy merj beszélni hitedről! Tegyünk tanúságot lehetőleg minden nap! Mindnyájan missziós tanítványok vagytok! Mire vártok?"

A szentmise után Madassery Benvin Sebastian atya köszönetet mondott a sok közreműködőnek, akiknek munkája révén ez a szép ünnep létrejöhetett.

Lukács Piroska, Istenhegyi Missziós Imaközösség