Pápua Új-Guinea

Kunjingini

Wewak, East-Papua

A verbita misszió Pápua-Új Guineán nagyon sok magyar missziós nevéhez kötődik. Többek között Szabó Imre atya, aki jelenleg Kőszegen él, néhai Tóth István és Végvári János atyák.

Pisztora Ferenc SVD testvér  két éves tengerentúli gyakorlati idejét töltötte Kunjingini plébánián 2015-2017 között. Ez a gyakorlat a verbita képzés / papképzés szerves része. Szentelés előtt egy távoli kultúrába mehetnek tapasztalatot szerezni a misszióról, megízlelni a távoli (számukra ismeretlen) kultúrák, missziók valóságát. 


"Az ő élete a mi életünk, küldetése a mi küldetésünk."