Missziós Vándor Madonna

A családok naplót vezethetnek az imádságokról, lelki élményekről, arról az időszakról, amikor a Missziós Madonna az otthonukban volt. 


Ima a vándor Missziós Madonnához

Üdvözlünk otthonunkban, szépséges Vándor Missziós Madonna! Karodon tartod Fiadat, a gyermek Jézust, az Örök Atya Fiát.

Rád tekintünk, Ó tengernek Csillaga! Földünk távoli részéről, Indonéziából érkeztél Magyarországra, hogy itt időzzél az Isteni Igét hirdető, verbita szerzeteseket támogató Missziós Imaközösségek tagjainál!

Áldott Istenanya! Te minden embernek Égi Anyja vagy! Jelenléted figyelmeztet arra, hogy a Mennyei Atyának azonos értékű minden teremtménye - gyermeke az ember - legyen akár fehér vagy színes a bőre! Különbség csak az lehet: hogy Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak tanítását sokan még nem ismerik.

Imádságainkban kérünk Téged: légy segítője és pártfogója, a Szentírást hirdető missziós papok és testvérek munkájának! Támogasd, védelmezd őket, kérve Szent Fiadat, hogy adjon nekik lelki és testi erőt: a hit és az Ige hirdetéséhez! Hallgasd meg kérésünket, Te mindenkor segítő Szűzanya - missziós Madonna!

Budatétényi Imaközösség tagjai: Miklós és Emőke

A Missziós Vándor Madonna Indonéziából származik. Több évvel ezelőtt indult hagyomány, melynek lényege, hogy a Szűzanya szobrot elvittük a missziós ima közösségeinkhez, akinek tagjai "befogadták", és családjukban, otthonukban őrizték. A szobor az imaközösség, a plébánia területén "vándorolt", családról családra, házról házra. A családok egymásnak adták át a szobrot. Egy imaközösségnél kb 1-3 hónapot tölt a szobor, majd egy újabb imaközösséghez kerül.

Így bejárja szinte az egész országot, és összekapcsolja imáikban a missziós közösségeket. 

A missziós Madonna szobor vándorlása szimbólizálja a Szűz Anya látogatását is Erzsébetnél.  

Azért is különleges, mert általában, a hívek zarándokolnak a Szűzanyához (kegyhelyekhez), a Vándor Madonna pedig megy az emberekhez. Nagyon sok kegyelmet kapnak azok akik befogadják őt. 

Ha szeretné, hogy az Ön otthonába is ellátogasson a vándor Madonna, kérem jelezze szándékát elérhetőségeinken.