Missziós imaközösségek

A Missziós Imaközösségek éves lelkigyakorlata 2018. március 9-11-ig zajlott a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban. Az erről szóló beszámolót és képeket az alábbi linken találhatjátok!

IMAKÖZÖSSÉGEK LELKIGYAKORLATA

2015 missziós imaközösségek találkozója
2015 missziós imaközösségek találkozója
Istenhegyi Plébánia missziós imaközösség 10 éves ünnep
Istenhegyi Plébánia missziós imaközösség 10 éves ünnep

A Missziós Imaközösségek történetéről

A missziós munka elképzelhetetlen világi segítők nélkül, ezért bárhová mennek a misszionárius rendtagok plébániai missziót tartani, meghívják az embereket egy közösségbe, amely a verbita lelkiségre alapozva végzi tovább a helyi egyházközségben szükséges szolgáltatot. 

Az egész világon vannak ilyen közösségek, Magyarországon jelenleg több, mint 25. A hazai imaközösségek története 2002-ben kezdődött. Működnek csoportok határon túli magyar egyházközségekben is (Felvidéken, Délvidéken). A közösségek révén, - melybe minden korosztályt hívunk és várunk, - együttműködés alakul ki a verbita rend és világi emberek között, amely nagy segítséget nyújt a helyi plébánosoknak és az egyházközségeknek. 


Az Imaközösségek missziós céljai

Az imaközösség imádkozik a világmisszióért, az egyház minden szükségletéért, papi, szerzetesi és misszionáriusi hivatásokért.

Az imaközösség hirdeti Isten igéjét, különösen hangsúlyozva az egész világra szóló missziós küldetés fontosságát. A közösség tagjai életük példájával is megvilágítják a kereszténység fontosságát, illetve a helyi egyházközségben felhívják a figyelmet más keresztények helyzetére a világban.

Az imaközösség aktívan részt vesz a plébániai szentségi és közösségi életben. Elsősorban azt a szolgálatot vállalja, amely még nem megoldott az egyházközségben, de nagy szükség lenne rá.

Az imaközösség támogatja az egyház, és benne az Isteni Ige Társaságának misszióját a világon adományokkal, valamint a verbiták missziós újságja, a Világposta terjesztésével is.

Az imaközösség terjeszti Szent Janssen Arnold, Freinademetz József és más missziós szentek tiszteletét és lelkiségét a helyi egyházközségben és egyházmegyében.

Istenhegyi Plébánia missziós imaközösség 10 éves ünnep
Istenhegyi Plébánia missziós imaközösség 10 éves ünnep
Eger, missziós imaközösség
Eger, missziós imaközösség

Istenhegy Plébánia
Istenhegy Plébánia
Hajós Missziós Imaközösség
Hajós Missziós Imaközösség
Szentendre Missziós Imaközösség
Szentendre Missziós Imaközösség

Az Imaközösségek felépítése és működése

A közösség alapja az Isteni Ige Társaságának missziós lelkisége. Tagjai, mint világi misszionáriusok segítenek a helyi plébánián a hit megtartásában és továbbadásában. 

Az egyes imaközösségek különböző időközönként, de rendszeresen (1-2 vagy 3 hetente, netán havonta) találkoznak. Minden közösségben van egy vezető, előimádkozó, akivel a rend tartja a kapcsolatot. Számukra évente egyszer lelki napot tart a rend, amelynek célja a továbbképzés és tapasztalatcsere. A közösségeket a verbita renden belül erre kijelölt atya vagy testvér szokta látogatni.

A közösség tagjai részt vesznek, illetve szükség szerint segítenek a havonta sorra kerülő missziós barátok találkozóján, Budapesten, és az évente megrendezett missziós táborokban, valamint a világmisszió ünnepén.

A te plébániádon is alakulhat missziós imaközösség. További információ és közösség-alapítási szándék jelzése a Missziós Titkárság elérhetőségein: