Kuba

Laka Putra Remigius SVD atya

Parroguia San José y Santa Rita de Yara

Calle Carlos Manuel de Céspedes No. 103 Yara, Granma

Részvétel Jézus életében és küldetésében

A mexikói-kubai tartományról

Mexikó és Kuba együtt alkotnak egy tartományt. Mindkét országára a változatos összetételű népesség jellemző: bennszülött indiánok, európai fehér gyarmatosítók és behurcolt afrikai néger rabszolgák leszármazottai. Ez a sokszínűség megmutatkozik a vallás terén is.

Bár a bennszülöttek könnyen elfogadták a katolikus hitet és gyakorlatot, jelentős hányaduk ma is kevert vallásgyakorlatot folytat - falusi ünnepek során együtt ünneplik az ősök szellemét a katolikus szentekkel. Ez okból Mexikóban a katolikus egyház pasztorális gyakorlata a szentségek hagyományos tiszteletéről áttevődött az új evangelizációra, ami ellentétet okozott a konzervatív püspökök és azon püspökök közt, akik készek inkább a II. Vatikáni Zsinat útmutatásait követni. Kubában az 1960-as években, a forradalom után, a papok és szerzetes nővérek 70 százaléka elhagyta az országot, miután az alkotmányban korlátozott vallásszabadságot hirdettek ki. Amikor az enyhülés éveiben hivatalosan betiltották a vallási diszkrimináció minden formáját, katolikusok is beléphettek a Kommunista Pártba. Ekkor sokan visszatértek a katolikus egyházba is. Jelenleg az ún. Santeria vallásnak van legtöbb követője, amely egy afrikai tradicionális vallásosság és a katolikus népi áhítatosság keveréke. Emellett a kubai nép egy jó része nem vallásos, illetve "kitért" az egyházból.

Ebben a rendtartományban nem lehet önálló verbita pasztorációs munkát végezni, a verbita szellemiség jellemző dimenzióit a helyi pasztorális keretek közt biztosítják. Kubában a rendtársak az egyházmegyei pasztorális tervet követik. A rend szolgálata elsősorban a bennszülöttek, szegények, a társadalom szélére szorultak közt valósul meg, akik gyakran politikailag is megosztottak és manipuláltak. Kultúrájuk is eltér a többségi kultúrától, sőt Istenről és az egyházról is más az elképzelésük. Sok köztük az emigráns, akik családjuk szétszakadásától szenvednek. A fiatalok képzettsége alacsony, ezért munkanélküliek. A vidéki hívek távol vannak mindennemű vallási közösségtől.

Kubában elsősorban a hit után vágyók, a gyökértelenné vált családokból érkező Isten-keresők, a politikai rendszer miatt a katolikus hittől és egyháztól eltávolodottak igénylik a verbita szerzetesek jelenlétét és lelki segítségét. Down szindrómás emberekkel, börtönben lévők hozzátatozóival, öregekkel és fogyetékosokkal is foglalkoznak.

A verbiták bibliaapostoli szolgálata igen jelentős minden plébánián, ahol jelen vannak. Kordinátorként egy rendtárs teljesen a bibliaapostoli munkának szenteli magát, egyben a mexikói érsekségnek is dolgozik, biblikus előadásokat tart és részt vesz az Érseki Bibliaapostolság programjának megtervezésében. A rend szervezi a bibliatanfolyamokat egész évben. 

A tömegkommunikációban még nincs önálló jelenléte a rendtartománynak. Az egyes rendtársak alkalmanként rádióinterjúkban tesznek tanúságot munkájukról. A tartomány missziós irodája és a plébániák hírleveleket adnak ki barátaik és támogatóik számára.

A mexikói-kubai tartományban 86 verbita él - közülük tizenhárman Kubában: 74 pap, 1 örök-fogadalmas testvér, 11 szeminarista. Az átlag életkor 47 év. A helyi hivatások száma a tartomány mindkét országában kevés. A 22 nemzetből származó nemzetközi közösség lelkiségét a hit megélésének különböző formái gazdagítják, melyeket ki-ki otthonról hoz.

Hajós Katalin (Világposta, 2015.ősz)


"Az ő élete a mi életünk, küldetése a mi küldetésünk."