Imaszándékok

Január - Ázsia kisebbségeiért
Február - Korrupció ellen

Hogy az ázsiai országokban a keresztények és más vallási kisebbségek hitüket teljes szabadságban élhessék meg!

Verbita Imaszándék:
Imádkozzunk a magyar tartományi káptalanért!

Hogy akiknek anyagi, politikai vagy spirituális hatalmuk van, ne hagyják befolyásolni magukat a korrupciótól. 

Verbita Imaszándék:
Imádkozzunk missziós imaközösségeinkért, barátainkért, jótevőinkért!

A lelki megkülönböztetés elsajátításáért: hogy az egész egyház felismerje, milyen fontos a lelki megkülönböztetés tanulása, mind személyes, mind közösségi szinten.

Verbita imaszándék:
Imádkozzunk a missziós hétvégékért!
Egyek, Jánoshalma

Április - a gazdasági ügyek felelőseiért
Május - A laikusok missziójáért
Június  - A szociális hálókért

Hogy a gazdaság szellemi és gyakorlati felelőseinek meglegyen a bátorságuk ahhoz, hogy a kirekesztő gazdaságot elvessék, és új utakat tudjanak nyitni. 

Verbita imaszándék: 
Imádkozzunk a vasvári és körömi plébániai missziónkért!

Hogy a laikusok eleget tudjanak tenni sajátos hivatásuknak a világban azzal, hogy kreatívan reagálnak napjaink világi kihívásaira.

Verbita Imaszándék:
Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!

Szociális hálok. Hogy a szociális intézmények olyan módszerekre törekedjenek, amelyek tiszteletben tartják az emberek különbözőségeit.

Verbita Imaszándék: 
Imádkozzunk a Verbita Általános Káptalanért! 
Róma, 2018. június 17-...

Július - papokért és lelkipásztori küldetésükért
Augusztus - a családok értéke
Szeptember - Afrika ifjúsága

Hogy a papok, akik lelkipásztori munkájuk során fáradtnak és magányosnak érzik magukat, segítséget és megerősítést találjanak az Úrral való bensőséges kapcsolatban és paptestvéreikhez fűződő barátságukban.

Verbita imaszándék:
Imádkozzunk missziós táborainkért!

Hogy a gazdasági vezetők és a politikusok hosszú távú döntéseiket a családok védelmét, - mint az emberiség egyik legnagyobb értékét - szem előtt tartva hozzák meg.

Verbita Imaszándék:
Imádkozzunk a misszióban tevékenykedő munkatársainkért!

Hogy az afrikai fiatalok  kapjanak megfelelő oktatást és munkát saját országukban.

Verbita imaszándék:
Imádkozzunk a Verbita Rendért és örökfogadalmat tevő kispapjainkért. 

Október - szerzetesrendek küldetése
November - a béke szolgálatában
December - a hit továbbadásának szolgálatában

Hogy a szerzetes férfiak és nők képesek legyenek jelen lenni a szegények és a társadalom peremére szorultak között, és azok kötött, akik nem képesek hallatni a hangjukat.

Verbita imaszándék:
Imádkozzunk a Világmisszióért!

Hogy a szeretet és a párbeszéd nyelve, mindig győzzön a gyűlölet nyelve helyett.

Verbita imaszándék:
Imádkozzunk a külföldön szolgáló magyar misszionáriusokért!

Hogy az emberek, akik a hit szolgálatában és terjesztésében tevékenykednek, hogy a hitet mindig az adott kultúrának és napjainknak megfelelő nyelvezettel legyenek képesek továbbadni.

Verbita imaszándék:
Hálából az Isteni Ige megtestesüléséért!