Gyakran Ismételt Kérdések

Mi az MÖSZ / Missziós Önkéntes Szolgálat ?

Vannak fiatal nők és férfiak, akik ideiglenesen (általában egy évre) arra vállalkoznak, hogy a világ különböző országaiban missziós tapasztalatot szerezzenek. A társadalmi, politikai és egyházi területeken gyűjtött missziós tapasztalataikat később Európában hasznosítják.

Mi, a Verbita Misszionáriusok és a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek ilyen missziós önkéntes programot szervezünk. Németországból és Ausztriából 30 év alatt több mint 700 önkéntest küldtünk a missziókba. Közülük 8 magyar ment Ghánába, Boliviába, Indiába, Ecuadorba és Indonéziába.

Milyen területeken lehet missziót végezni?

 • plébánián munkacsoportokban gyerekekkel és fiatalokkal stb.
 • utcagyerekek, gyermekotthonok
 • fogyatékkal élők
 • hajléktalanok
 • kórházi munka
 • idősek otthona
 • néha a szakmai projektben is részt lehet venni.

Hova lehet misszióba menni?

Sok országba, többek között Latin-Amerikába, Afrikába, Ázsiába és Romániába. Az önkéntesnek készen kell állnia arra, hogy elfogadja a számára - az előkészítő időszak közben - kijelölt országot. Ez hosszabb beszélgetések, és ismerkedés után történik. Igyekszünk az önkéntes személyiségének megfelelő országot választani.

Milyen előfeltételei vannak a MÖSZ tagságnak?

 • A keresztény hitből fakadó motiváció - egy idegen kultúra megismerésének és az abban való szolidáris együttélés vágya.
 • Az otthoni plébániai életben, ifjúsági csoportban vagy hasonló szervezetben való munkatapasztalat.
 • Készség az egyszerű életmódra és egyéni adottság szerint szociális, ill. pasztorációs területen való bevethetőségre.
 • Készség arra, hogy a közösség életét élje ott, ahol a vállalt időszak alatt tartózkodik.
 • Alkalmasság a csoportmunkára - párbeszéd és alkalmazkodóképesség.
 • Az egyéni érdekek háttérbe szorítására való képesség a helybeli munkatársak javára.
 • Kezdeményezőkészség és kitartás.
 • Jó fizikai és pszichikai egészség és terhelhetőség, (célország szerinti trópusi alkalmasság.)

Milyen költségekre számíthatok?

 • Az önkéntes munka fejében a befogadó szervezet garantálja a szállást, az ellátást, a munkalehetőséget, a munkára való felkészítést, és a közösséget.
 • A képzés díjtalan, de a képzés alatti szállás, ellátás, a képzés helyére való utazás költségeit mindenki maga fizeti. A missziós országba való utazást (oda-vissza), a biztosítást, és esetleges ottani nyelvi továbbképzés költségeit az önkéntes fizeti.
 • A verbita rend és a nővérek igény esetén segítséget nyújthatnak szponzort találni a költségek egy részének fedezésére. Ennek sikerét sajnos garantálni nem tudjuk, csupán segítséget próbálunk nyújtani a nehezebb anyagi helyzetben lévő érdeklődőknek.

Mik a lépései a misszióba való utazásnak, felkészülésnek?

A missziós felkészítő rendezvényeken való részvétel

 • Információs, ill. tájékoztató hétvége
 • Személyes szeminárium, nagyböjti és húsvéti napok.
 • Pünkösdi napok
 • Szeminárium egy Steyl-i utazással segítőként
 • Egyéb szociális gyakorlat, pl. missziós táborban segítőként való részvétel.
 • Nyitottság a világ egyházaiban felmerülő kérdésekre és problémákra.
 • Megtanulni, vagy tökéletesíteni a kijelölt ország nyelvét

El fog-e kísérni valaki a misszióban?

 • Minden önkéntesnek lesz kísérője a misszióban.
 • Kapcsolat a felelősekkel Magyarországon.

Lehet-e nem katolikusként önkéntesnek jelentkezni?

Igen. A közös misszióra meghívunk nem katolikusokat is.

 • ha nyitott vagy a vallási hagyományokra és a verbitákkal / nővérekkel való életre (mert nem mindig lehet családdal élni).
 • A nyitott hozzáállás a legfontosabb a küldetés során.

Ezen a módon nagyon szépen lehet együttműködni.