Fülöp-szigetek

Lányi Béla SVD testvér

St. Freinademetz Formation Center

0534 - D. Jakosalem st, 6000 Cebu City

Fülöp-szigetek az egyetlen olyan ország Ázsiában, ahol a katolikus vallás többségben van. A verbiták is, több, mint 100 éve vannak jelen a Fülöp-szigeteken. A misszió három nagy tartományból áll: Közép-, Dél-, és Észak Tartomány. 

Lányi Béla testvér 2006 óta szolgál a Déli Tartományban, CEBU szigetén, Cebu városában. Lelkipásztori tevékenysége mellett a helyi egyetemen építészmérnök szakon oktat. Missziójába tartozik még a helyi verbita testvérek képzése. Különös figyelmet fordít az utcagyerekekre is.

Lányi Béla testvér 2016-ban magyarországi szabadságra érkezett. Ez alkalommal a Missziós Titkárság, hála az eddigi adományoknak 600.000.-Ft-al támogatta a Fülöp-szigeteki missziót. Az adományt a magyar hívek gyűjtötték 2015-ben. Hálásan köszönjük!

Alább Béla testvér előadásának képei láthatók, amiket maga készített a rendházról, ahol lakik, a verbita növendékekről, az egyetemről, és az utcagyerekekről.


"Az ő élete a mi életünk, küldetése a mi küldetésünk."