Szeretettel várunk mindenkit 2017-ben is a Világmisszió Ünnepére!

2017. október 14-én, szombaton Budapesten a Názáret Missziósház udvarán!

2017. évi program:

9.00 Kapunyitás 

9.30 Dicsőítés - a vasvári ifjúsági csoport vezetésével

10.00 Az Isteni ige Társasága tartományfőnöke és

a Pápai Missziós Művek magyarországi

igazgatójának köszöntője

10.30 Színdarab Szent II. János Pál pápa életéről

13.00 Körömi ifjúsági csoport fellépése

14.00 Eucharisztia: küldetésünk forrása

- Varga László püspök előadása

15.00 Szentmise - főcelebráns: Varga László püspök

Világmisszió ünnepe

Lezárult a centenáriumi év a Világmisszió Országos Ünnepén

"Küldetése a mi küldetésünk" - ez az Isteni Ige Társasága konstitúciójából származó mondat volt a magyar verbita rendtartomány centenáriumának, és így a jubileumot lezáró Világmisszió 15. Országos Ünnepének is a mottója. Idén (2016-ban) október 8-án rendezte meg az immár hagyományos missziós ünnepet a verbita rend, illetve a Pápai Missziós Művek Budatétényben.

- Rendtartományunk centenáriuma egybeesett a világegyház különleges idejével, az irgalmasság szentévével - mutatott rá köszöntőjében Burbela Gergely tartományfőnök. - Az egész jubileum ennek jegyében telt, hiszen a szentév, valamint a közösségünk centenáriuma üzenete ugyanaz: higgyük, hogy Isten irgalmas, hogy szeret. Higgyük, hogy bármit teszünk is az irgalmasság nevében, az nem hiábavaló. Mindannyian meghívást kaptunk a jézusi küldetése, hogy tanúságot tegyünk a világban az irgalmas Istenről.

Az ünnepen felolvasták Karsay Ferenc budafok-tétényi polgármester levelét, majd Tóth Zoltán atya bemutatta a Dr. Révész Évával közösen írt, "Küldetése a mi küldetésünk" című rendtörténeti könyvét. Ezután tanúságtételek következtek, majd Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, Szabolcs Attila országgyűlési képviselő, Budafok-Tétény korábbi polgármestere, valamint Gregory Pinto, a verbita generális tanács tagja méltatta a száz éve Magyarországon szolgáló missziós rendet.

- A centenárium alkalmat ad az emlékezésre, az örömre és a megújulásra - mondta beszédében Gregory Pinto atya. - Számba vesszük az örökséget, amit az előttünk járók hagytak. Látjuk, hogy az apró mag, amit elvetettek, hatalmas fává nőtt. Megemlékezünk azokról a magyar misszionáriusokról, akik idegen, távoli helyeken szolgáltak, és azokról a világi munkatársakról, akik lelkileg és anyagilag támogatták a rendet. Ma itt együtt örülünk mindennek és ünnepelünk. A verbiták interkulturális közösség, ami reményt ad a világ számára, hogy lehetséges minden származási, kulturális különbség ellenére Isten családjaként, egymást elfogadva, szeretetben együtt élni. Végül pedig életünk megújítására hív a centenárium, melynek során újra magunkévá tettük a missziós küldetést. Az ünnepi események lassan véget érnek, de a megújulásnak folytatódnia kell. Értékeljük ki munkánkat és vizsgáljuk meg, hogyan tudunk még inkább választ adni a jelen kihívásaira - buzdított Gregory atya.

Délután a körömi fiatalok zenés előadása és a rendtagok nemzetközi koncertje tanúságot tett a verbita rend nemzetközi "mottójáról": sok arc, egy szív.

A nap csúcspontja a szentmise volt, melyet Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök mutatott be a rendtagok koncelebrálásával. A rendezvény Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepére esett. Ehhez kapcsolódva a püspök kiemelte szentbeszédében: az egyház történetéből tudjuk, hogy akik nem a saját javukat, hanem Isten akaratát keresik, azok valósítják meg igazán önmagukat. Ez nem könnyű, sok áldozatot kíván, de mindig boldogságot hoz. Mária nagy példánk ebben. Ő is sok mindent eltervezett, sok mindent gondolt a gyermekéről is, de átadta magát Istennek. Ezzel nem adta fel az egyéniségét, sőt, így teljesedett ki. Mi magyarok nagyasszonyunknak nevezzük őt, de minden kultúrában megvan Mária tisztelete. Ezért mondhatjuk: bár igazi magyar ünnep a mai, egyben egyetemes is, hiszen Mária mindannyiunk égi édesanyja.

Sz.A.